Kalkulatør

Lefdal Installasjon AS har i de siste årene gjennomført flere store prosjekter og jobber med ytterligere kontrakter under byggingen av nytt regjeringskvartal. Mange av våre kontrakter har vært på prosjekter med samlede kostnadsrammer på over 1 mrd. Vi har et løpende arbeid på vår kalkulasjonsavdeling for å til enhver tid ha en god ordrereserve for […]

Ny stor kontrakt i det nye Regjeringskvartalet

Lefdal Installasjon har vunnet nok et stort prestisjeprosjekt i Oslo.  Denne gang er det signert en gjennomføringsavtale for D-Blokken. Dette er den største kontrakten i Lefdal sin historie. Hent er hovedentreprenør for prosjektet som inngår i det nye Regjeringskvartalet. Lefdal vil ha ansvaret for leveransen av alt det tekniske knyttet til elektroentreprisen. Statsbygg er Byggherre. Dette […]

Regjeringskvartalet

Lefdal Installasjon har signert samspillskontrakt på levering av elektrotjenester for deler av regjeringskvartalet. Oppdraget er omfattende med mange elektrotekniske løsninger som utføres i samarbeid med flere entrepriser. Det stilles høye krav til sikkerhet i prosjektet. Dette bekrefter Lefdal Installasjon sin posisjon gjennom en årrekke som leverandør av kvalitet og pålitelighet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt først […]

Planlegger

Lefdal Installasjon er i sterk vekst og søker nå til nyopprettet stilling for prosjektoppfølging en Planlegger.  Planlegger vil ha ansvaret for oppfølging, kontroll og utvikling av prosjektenes planverk, samt bidra til etterlevelse og forbedringer av våre rutiner i prosjekthåndteringen.  Lefdal har store prosjekter på Regjeringskvartalet og det vil særlig være oppgaver på disse prosjektene.  Arbeidsoppgavene løses […]

Leder for ITB/RIE

Lefdal Installasjon er i sterk vekst og søker nå til nyopprettet stilling for prosjektoppfølging en Leder for ITB/RIE.  Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til rådgivning, prosjektering og oppfølging av elektrotekniske installasjoner. Lefdal har store prosjekter i Regjeringskvartalet og det vil særlig være oppgaver på disse prosjektene. Du løser sammensatte oppgaver i prosjekter, og bidrar med kreative, […]

Kontakt oss