Planlegger

Lefdal Installasjon er i sterk vekst og søker nå til nyopprettet stilling for prosjektoppfølging en Planlegger. 

Planlegger vil ha ansvaret for oppfølging, kontroll og utvikling av prosjektenes planverk, samt bidra til etterlevelse og forbedringer av våre rutiner i prosjekthåndteringen. 

Lefdal har store prosjekter på Regjeringskvartalet og det vil særlig være oppgaver på disse prosjektene. 

Arbeidsoppgavene løses i nært samarbeid med prosjektets ledelse samt ledergruppen i Lefdal.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og vedlikeholde planverket på prosjektene 
 • Revisjon av fremdriftsplaner
 • Utarbeide S-kurver som inngår som del av prosjektets styringsbasis
 • Definere WBS strukturer og innehold i aktiviteter
 • Tilpasse kalkyler til et operativt planverk 
 • Konsekvensanalyse av endringer opp mot planverket
 • Kommunisere planverk og avhengighet på en slik måte at dette blir forstått
 • Fast oppdatering av rapporter basert på planverket
 • Optimalisere bemanning sammen med Prosjektleder
 • Representere Lefdal i planlegningsfora
 • Bidragsyter til kostnads- og kontraktsstyring (varsler / krav) 
 • Utarbeide analyser, nøkkeltall og beslutningsgrunnlag 
 • Identifisere forbedringstiltak og sørge for oppfølging/gjennomføring 
 • Inneha en sentral rolle i månedlige prosjektgjennomganger, kvalitetssikring av prosjektvurderinger og støtte til prosjektleder og øvrig prosjektorganisasjon
 • Etablere og videreutvikle rutiner og prosesser for rapportering, styring og oppfølgning av prosjektene
 • Være bidragsyter til prosjektenes styring av risiko

Hvem ser vi etter:

 • Bachelor eller master innen tekniske fag og/eller prosjektstyring
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger og erfaring fra bygg og anlegg 
 • God kunnskap om planleggerens rolle
 • Erfaring med planlegging i MS Project og/eller Safran er en fordel
 • Erfaring med bruk av 3D-modell som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra Digital bygging er en fordel
 • Interesse for og gode IT kunnskaper 
 • God kontraktsforståelse og kommersielt orientert 
 • Kjennskap til Norsk Standard kontrakts formater fra byggebransjen er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv, nysgjerrig og har en god dose stå-på-vilje
 • Du er selvgående og initiativrik er viktig  
 • Du er selvstendig og er opptatt av effektivitet og god kvalitet 
 • Du er PÅ og følger godt opp 
 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tett med kollegaer 
 • Du er fleksibel og endringsvillig, og villig til å jobbe noe ute på prosjektsted 
 • Du har god økonomiforståelse

Lefdal Installasjon kan tilby:

 • Spennende og varierte oppgaver hos en av de ledende elektroentreprenører i Stor-Oslo- regionen
 • En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer og aktive eiere 
 • Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen
 • Stor mulighet for å påvirke, korte rapporteringslinjer og flat organisasjonsstruktur
 • Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø i moderne lokaler på Lysaker

Søker du nye utfordringer og ønsker å jobbe i en spennende avdeling i sterk vekst? Har du interesse for prosjektoppfølging og ønsker å bidra aktivt til god håndtering av vår store og interessante portefølje? I så fall bør du søke denne stillingen!

Kontakt oss