Montør Prosjekt

Prosjektavdelingen utfører prosjektering og prosjekt- gjennomføring av store og mellomstore prosjekter. Vi har nesten 90 års erfaring og står klare til å hjelpe våre kunder med oppdrag av alle typer og størrelser. 

Lefdal Installasjon har i de siste årene gjennomført mange større prosjekter, og er i gang med flere kontrakter under byggingen av nytt regjeringskvartal. Mange av våre kontrakter har vært på prosjekter med samlede kostnadsrammer på over 1 mrd., og hvor vi har en andel som teknisk underentreprenør med kontrakter på 50 -200 millioner.

Arbeidsoppgaver:

 • Installasjoner
 • Avviksrapportering
 • Fremdriftsrapportering
 • Bistand til lærlinger og andre
 • Faglig og sikkerhetsmessig oppdatering
 • Lover og forskrifter

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre installasjonsoppdrag i hht. anvisning fra overordnet personell og foreliggende dokumentasjon. Utførelsen skal utføres i hht. gjeldende lover og forskrifter og god faglig skikk.
 • Materiell rekvireres og returneres i hht. gjeldende retningslinjer og uten unødig forbruk.
 • Rapportere fremdrift og eventuelle avvik til overordnede.
 • Ansvarlig for at eget arbeid utføres fagmessig og etter gjeldene lover og forskrifter
 • Føre materialister, timelister, arbeids- og serviceordre, og kontrollskjemaer i hht. gjeldende retningslinjer og til avtalt tid.
 • Påse å alltid har egnet verktøy og at dette er i forskriftsmessig stand.
 • Bidra til å holde arbeidsplassen ryddig.
 • Bistå og hjelpe lærlinger og hjelpearbeidere ved behov eller der forskriftene krever dette.
 • Opptre korrekt og samarbeidsvillig slik at det ikke skader firmaets image verken innad eller utad.
 • Til enhver tid følge firmaets arbeidsreglement og bestemmelser fastsatt av firmaets ledelse.
 • Holde seg faglig à jour med utviklingen innen bransjen og aktivt søke informasjon der denne finnes.
 • Montøren er ansvarlig for å være kjent med gjeldende lover og forskrifter for arbeidets utførelse og skal således aktivt søke denne informasjonen.
 • Montøren skal være sikkerhets bevisst overfor seg selv og andre, særlig under fra- og utkopling og på anlegget ellers.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev Gruppe L
 • Ansvarlighet over verktøy og materiell
 • Nøyaktig
 • Teknisk forståelse
 • Kunnskap om forskrifter
 • Strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Lese og tolke tegninger
 • Strukturert
 • Planmessig
 • Teamarbeider
 • Effektiv
 • Samarbeidsvillig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer og aktive eiere
 • Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling
 • Stor mulighet for å påvirke i et uformelt og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte oppgaver hos en av de ledende elektroentreprenører i Stor-Oslo- regionen

Send din søknad til post@lefdal.no

Kontakt oss