Leverer elektroentreprisen til Regjeringskvartalets kjeller

Lefdal Installasjon har signert avtale med Veidekke om prosjektering og levering av elektrotjenester for kjellerentreprisen under det nye regjeringskvartalet.

Kontrakten er en av de historisk aller største for selskapet. Lefdal inngikk i juni 2020 en samspillskontrakt for fase 1 med hovedentreprenør Veidekke om entreprise K201, som er kjelleren under regjeringskvartalet.

I samspillsfase 1 har Lefdal vært med på å utvikle prosjektet i samarbeid med Veidekke og Statsbygg, samt øvrige tekniske underentreprenører. Lefdal Installasjon ser nå frem til å starte produksjonen i samspillsfase 2. Kontrakten er en total underentreprise med samspill.

Oppdraget er omfattende med mange elektrotekniske løsninger, og med mange entrepriser som skal smelte sammen til en komplett god total løsning for hele Regjeringskvartalet. Det stilles høye krav til sikkerhet i prosjektet.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt vinteren 2025.

Dette prosjektet er med på å sikre Lefdal en god ordrereserve i kommende år, noe som gir en god forutsigbarhet, og et solid fundament de nærmeste årene.

Kontaktpersoner
Adm.dir. Tom Andersen
Prosjektdirektør Hans Jørgen Aase

Om Lefdal Installasjon
Lefdal Installasjon AS er en elektroentreprenør med en sterk markedsposisjon i Oslo og Bærum, og ble etablert i 1934 på Bekkestua i Bærum. Selskapet bygde også opp i kjeden Lefdal elektromarked som ble solgt til Elkjøp i 1997.

Lefdal Installasjon har gjennom de seneste årene vært gjennom en omfattende endringsprosess.  2017 kjøpte Lefdal opp elektro-entreprenøren Billkvam & Fagerhaug i Oslo for å styrke posisjonen i Stor-Oslo regionen. Lefdal Gruppen omsatte i 2019 for NOK 320 millioner med en EBITDA på NOK 22 millioner.

Selskapets hovedkontor er på Lysaker i Bærum i tillegg til Billkvam & Fagerhaug sitt kontor i Ole Deviks vei.

Gruppen har nærmere 170 ansatte.

Lefdal Gruppen har en solid ordrereserve som gjør framtidsutsiktene meget positive.

Del på sosiale medier

Kontakt oss