Service, installasjon og vedlikehold

Vår serviceavdeling holder til i Bærum og Oslo, og er alltid beredt til å løse dine utfordringer.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Komplette installasjons-, service- og vedlikeholdsavtaler for elektrotekniske installasjoner
  • Rammeavtaler
  • Periodisk kontroll av elkraftinstallasjoner
  • Termografering av elektriske installasjoner
  • Energieffektiviseringstiltak, lys, varme og styring
  • Elkraft, tele-/data- og sikkerhetsanlegg
  • Smarthus-løsninger
  • Elbil-ladestasjoner
  • Solcellepaneler til privat- og næringsbygg

 

Du trenger bare én kontakt!
Vi gjør vårt ytterste for å være en samarbeidspartner som forstår hvordan du vil ha det.
Som totalentreprenør har vi bredden som kreves for å tilby deg en helhetlig prosess.

Har du elbil og lurer på om du trenger å montere en lade-stasjon, er svaret ja. Det kreves en spesiell installasjon for å kunne lade en elbil, og det kan lett oppstå farlige situasjoner om du ikke har den rette ladestasjonen.

Periodisk kontroll
Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg. Vi tilbyr periodiske el- kontroller for våre næringslivskunder, slik at du kan ivareta dine forpliktelser i henhold til offentlige lover og forskrifter, samt sikre deg mot driftstap og tap av materielle verdier.

Termografering
Fungerer ditt elektriske anlegg optimalt, og ivaretar det ditt ansvar for person- og brannsikkerhet?
En termografering vil si at man avslører unormalt varme punkter i det elektriske anlegget. Vår Nemko-godkjente termografering gir en kom-plett oversikt over ditt elektriske anlegg, uten at du trenger å stenge den løpende virksomheten.