Porttelefonanlegg

Vi installerer nye anlegg, og drifter og utfører service på port-telefonanlegg for boligsameier og næringsbygg.

Vi leverer og drifter porttelefonanlegg fra flere anerkjente leverandører, bl.a. Aiphone, Siedle og Urmet.

Anleggene kan leveres med eller uten svarapparat med farge monitor. Uansett gir systemene full tale funksjonalitet mellom inngangsdør og leilighet, samt mulighet for fjernåpning av dør.

Porttelefonanleggene kan også integreres med et TAG- system (brikkeløsning), som kan helt eller delvis erstatte nøkkelsystemer. En TAG-leser monteres i porttelefontablået, og man kan åpne døren enkelt med en brikke. Behov for nøkler reduseres, og systemet vil bidra til å forenkle driften for sameiet, samt høyne sikkerheten.