Lefdal logo
Næringsliv

Om oss

Lefdal Installasjon ble stiftet av elektroentreprenøren Klaus Lefdal i 1934. Vi er en ledende installasjonsbedrift med betydelig kompetanse og bredt leveringsspekter innen: Elkraftinstallasjoner, tele og data, og sikkerhetsløsninger.

Som totalleverandør utfører vi alle typer sterk – og svakstrømsinstallasjoner til nærings- og offentlige bygg, boliger og leiligheter. Utførelsene varierer fra mindre serviceoppdrag og enkeltinstallasjoner til omfattende prosjekter og langsiktige serviceavtaler.

Vi står for hele installasjonsprosessen, fra planlegging og prosjektering til gjennomføring. Videre tar vi oss av drift, service og vedlikehold av installasjonene.

Vårt fremste mål er å gjøre det enkelt og formålstjenlig å samarbeide med oss. Det har vi oppnådd gjennom oppbygging av kompetanse kombinert med fremtidsrettede visjoner og mål siden 1934.

Lefdal Installasjons ønsker å være mer enn en solid leverandør for sine kunder, men også et kompetansesenter. Det innebærer at vi gir råd om den siste utviklingen i bransjen og om praktiske og kostnadseffektive installasjoner. Det betyr moderne, lønnsomme og miljøriktige løsningene. Dyktige fagfolk står for prosjektledelse og gjennomføring for å nå denne målsettingen. Dette gjøres i nært samarbeid med kunder enten det er byggherrer, konsulenter, privatpersoner eller byggentreprenører.

Vi kjennetegnes ved:

  • Totalkvalitet i våre leveranser
  • Gjennomføringsevne
  • Personale med fagkompetanse
  • Trygghet med livstidsgaranti
* Livstidsgaranti *
”Garantien gjelder mangler/feil som oppstår i arbeidets forventede levetid. Garantien gjelder ikke feil som oppstår på grunn av manglende service/ vedlikehold, slitasje eller unormal bruk. For at garantien skal kunne gjøres gjeldende må det være reklamert over mangelen uten ugrunnet opphold etter at den burde ha vært oppdaget, og faktura fra oppdraget må kunne fremlegges. Garantien gjelder ikke for det produktet/utstyret/materiellet som er levert, kun utførelsen av arbeidet. Garantien innebærer ingen begrensninger i forbrukerens rettigheter etter lov om håndverkertjenester.”

footer-bg3

Lefdal Installasjon AS
Tlf: 02514
Bærumsveien 375, 1346 Gjettum
Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo

Levert av: bmade